คู่มือการใช้งาน logbook

- หนังสือราชการ เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว21/2560)

- ขั้นตอนการลงทะเบียนพัฒนาครู (10,000 บาท/คน)

- คู่มือการใช้งาน Logbook

- การประเมินวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

- เปรียบเทียบการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) กับเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Logbook

- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Logbook  (download!!!)