มทร.จันทรเกษม เผยปฏิทินรับตรง TCAS รอบ Portfolio (ไม่มีสอบข้อเขียน) สมัคร 1 ต.ค.- 20 พ.ย. รอรายละเอียดการสมัครที่ https://goo.gl/ytFFoD