เศรษฐศาสตร์ ม.พะเยา จะเปิดรับตรง TCAS รอบ 1 ผ่านโครงการรับตรง 10% รับ 36 ที่นั่ง (ใช้ GPA 4 เทอม) รอติดตามรายละเอียดhttps://goo.gl/CVd8rm