โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก.สกลนคร เปิดรับทั้งรอบ 1/1 และ 1/2 ล่าสุดเผยจำนวนรับ-รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เช็กที่ https://goo.gl/tnxYuH