ม.แม่โจ้ จะเปิดรับตรง TCAS รอบ 1/1 โควตาสถานศึกษาฯ และโควตา MOU รับสมัคร 1 ต.ค.-15 พ.ย.(พิจารณาคุณสมบัติ+Port) ดูเพิ่ม https://goo.gl/ykYCDL