รับสมัครแล้ว! กสพท เปิดระบบสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 1-30 ก.ย. ย้ำ! เป็นการสมัครสอบเท่านั้น ยังไม่ต้องเลือก 4 อันดับ https://goo.gl/87KHmj