ติดตามข่าวสารจากโรงเรียน


Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคลากรอัตราจ้าง

ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ประกาศผลสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ วันที่ 3 ตุลาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ : วันประกาศผลสอบ ขอให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละให้เรียบร้อย


ประกาศ!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 4 จุดการแข่งขัน ซึ่งจะดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนสวรรรค์อนันต์วิทยา กำหนดแข่งขันวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 <รายละเอียดเพิ่มเติม>


ประกาศ!!! ฉบับปรับปรุง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ในปี พ.ศ.2558 <รายละเอียดเพิ่มเติม> <download ตราโรงเรียน >
และขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ในปี พ.ศ.2558<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ!!! ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2557ผลงานครู

นางสุมิตรา คำนึงครวญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ พรมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอำนาจ ปาละหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที