ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ถวายพระพรออนไลน์

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา